Press Enter / Return to begin your search.

Stories & Strengths

Dit wat binne jou is, is voldoende vir jou om ‘n sinvolle lewe te lei. Elkeen is verantwoordelik daarvoor om sy eie sin te skep. Kom ek help jou hiermee.

Tydens ‘n Stories & Strengths werkswinkel word jy bemagtig om jou eie sterktes te identifiseer en leer jy hoe om dit te gebruik en in te span om vir jouself sin te bewerkstellig. Om sin te ervaar bring mee dat mens gelukkiger, vryer en beslis meer oorspronklik leef.

Enige iemand kan ‘n werkswinkel bywoon: korporatiewe organisasies (ons voldoen aan BEE-vereistes); ‘n vriendegroep of enige ander belangegroep.

Kom ontdek jou unieke sterktes en verhoog produktiwiteit, leef gelukkiger en bereik jou doelwitte.

Jolanda sê: Ek leer uit julle kursus (om) … in plaas daarvan om my te verknies oor die dinge waaraan ek ‘n tekort het, gaan ek nou dit waarin ek ‘shine’, gebruik.

Dr. Arnel Huisamen en Marika van Heerden bied Stories & Strengths aan in Afrikaans en Engels. Arnel se studieveld en fokusarea is sterkteidentifisering en –ontwikkeling. Marika is ‘n storieverteller en is tans besig met nagraadse studies in storievertelling as bemagtigingsmiddel.